aaaaaaaaaaa  Evden Eve Firmalar l evden eve nakliyat, nakliyeciler sitesi , izmir evden eve, istanbul evden eve, kayseri evden eve, bursa evden eve, mersin evden eve nakliyat, ankara evden eve nakliye, antalya evden eve, trabzon evden eve, balkesir evden eve, mula evden eve, nakliyat, nakliye, tamaclk, depolama, asansrl nakliye, 

Hızlı Firma Arama

Kullanıcı Sözleşmesi

bu sözleme, Asya Reklam Tantm Datm Organizasyon  tarafndan "www.evdenevefirmalari.com" websitesi üzerinden ürün/mal/hizmet alm ve/veya arz/satm konusunda teklif vermek,ilan yaynlatmak,firma ve ürün ya da hizmet tantm yapmak yada ticari veya güncel haber niteliindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanc üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve taraflarn karlkl hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1.Tanmlar

Bu sözlemede yer alan aadaki tanmlamalar, ibareler ve ksaltmalar karlarnda gösterilen anlamlar ifade edecektir.

Evdenevefirmalari.com : Asya Reklam Tantm Datm Organizasyon

Web site : www.evdenevefirmalari.com ve  bu alan adna bal alt alan adlarndan oluan web sitesi.

Kullanc: Sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tantm yapmayan forum ve talep ilan vermeyen sadece bilgileri inceleyen ve okuyan site ziyaretçileridir.

Üye kullanc: Sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tantm yapan  ve talep ilan veren  kullanclarnn okuyup inceleyebilecei bilgiler ekleyen site ziyaretçileridir.

Hizmet: Evdenevefirmalari.com sitesinin kullanc ve "Üye kullanc"lara faydalanmalar üzere sunduu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydalarn tümü.
Gold üyeler / Firmalar: evdenevefirmalari.com in özelltirilmi yapsndan faydalanan ücretcli kullanc grubu

Sözleme içerii

1- Sorumluluklarmz.

 " Evdenevefirmalari.com ", " Web sitesi"nde sunulan "Hizmet"leri ve içerikleri her zaman deitirebilme; " Üye kullanc "larn sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri " Üye kullanc "lar da dahil olmak üzere üçüncü kiilerin eriimine kapatabilme ve silme hakkn sakl tutmaktadr. " Evdenevefirmalari.com ", bu hakkn hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden Evdenevefirmalari.com bu hususlarda bilgilendirirler. lgili bilgilendirme ve bildirim üzerine Evdenevefirmalari.com sistem içinde gerekli deiiklikleri yapar. Üye kullanc'nn vermi olduu bilgilerde meydana gelen deiiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolay sorumluluk " Üye kullanc"ya ait olacaktr.Evdenevefirmalari.com in bu hususlarda herhangi bir sorumluluu bulunmamaktadr.


2- Fikri Mülkiyet Haklar
a) "Web sitesi"nde yer alan tasarmlar, metinler, görsel çalmalar html kodlar Evdenevefirmalari.com tarafndan oluturulmutur. zinsiz kullanlamaz. zinsiz kullanld tespit edildii takdirde  Evdenevefirmalari.com zararn karlanmas için hukuki yoldan giriimlerde bulunma hakkn kullanr.

b) Evdenevefirmalari.com (tasarm, metin, image, html kodu ve dier kodlar da dahil ve fakat bunlarla snrl olmamak kaydyla) tüm elemanlar ( Evdenevefirmalari.com telif haklarna tabi çalmalar ) Evdenevefirmalari.com e ait ve/veya Evdenevefirmalari.com tarafndan üçüncü bir kiiden alnan lisans hakk altnda kullanlmaktadr."Kullanclar"; Evdenevefirmalari.com hizmetlerini, Evdenevefirmalari.com bilgilerini ve Evdenevefirmalari.com' in telif haklarna tabi çalmalarn yeniden satamaz, paylaamaz, datamaz, sergileyemez veya bakasnn Evdenevefirmalari.com in hizmetlerine erimesine veya kullanmasna izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kiilerin uradklar zararlardan dolay evdenevefirmalari.comdan talep edilen tazminat miktarn, mahkeme masraflar ve avukatlk ücreti de dahil olmak üzere karlamakla yükümlü olacaklardr.Kullanclar  evdenevefirmalari.com un telif haklarna tabi çalmalarn çoaltamaz, datamaz veya bunlardan türemi çalmalar yapamaz veya hazrlayamaz.
c) evdenevefirmalari.comun; " Evdenevefirmalari.com hizmetleri, " Evdenevefirmalari.com " bilgileri, " Evdenevefirmalari.com " telif haklarna tabi çalmalar, " Evdenevefirmalari.com " ticari markalar, " Evdenevefirmalari.com " ticari görünümü veya " www.evdenevefirmalari.com web sitesi" vastasyla sahip olduu her tür maddi ve fikri mülkiyet haklar da dahil tüm malvarl, ayni ve ahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how'a yönelik tüm haklar sakldr.

3-Gizlilik Politikas

Evdenevefirmalari.com, "Websitesi"nde " Üye kullanc "lar ile ilgili bilgileri ibu sözlemede yer alan ve sözlemenin ayrlmaz bir parças olan Gizlilik Politikas kapsamnda kullanabilir. evdenevefirmalari.com " Kullanc"lara ait gizli bilgileri yasal ve hukuksal prosedürlerin  haricinde üçüncü kii ve kurumlara kullandrlmaz.

4-Sözleme Deiiklikleri

Evdenevefirmalari.com tamamen kendi takdirine bal ve tek tarafl olarak ibu sözlemeyi uygun görecei herhangi bir zamanda "Web site"de ilan ederek deitirebilir. bu sözlemenin deien hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarn dourmaya devam edecektir. bu sözleme, "Üye kullanc "nn tek tarafl beyanlar ile deitirilemez.


5-Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebepler saylan doal afet, sava, grev, internet altyap  arzalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koullar da dahi bunlarla snrl olmamak kaydyla ilgili tarafn makul kontrolü haricinde ve evdenevefirmalari.com in gerekli özeni göstermesine ramen önleyemedii,kaçnlamayacak olaylar ve buna benzer artlarda  evdenevefirmalari.com tarafndan yürütülen Ücretli ve ücretsiz "Web site" "Hizmetler"ini istedii düzeyde yapmasna engel olacak koullarda evdenevefirmalari.com "Hizmet"ini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü deildir.

6-Ek Hizmetler
" Üye kullanc "lar, yukarda saylan "Hizmet"lere ek olarak aada saylan ek "Hizmet"lerden, ek "Hizmet"lere ilikin evdenevefirmalari.com tarafndan belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.
1.evdenevefirmalari.com Destek Hizmeti
2.evdenevefirmalari.com özel Web Hizmeti
" Evdenevefirmalari.com " yukardakilere ek olarak baka ek "Hizmet"ler tanmlayabilir; " Üye kullanc "lar bu ek "Hizmet"lerden " Evdenevefirmalari.com " tarafndan belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.7-Sözlemenin Feshi

bu sözleme " Üye kullanclar " "Website"ye üye olduu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar aras hüküm ve sonuçlarn dourmaya devam edecektir."  "Üye kullanclar"n üyelik süresinin dolmas geçici veya kalc olarak üyeliinin durdurulmas hallerinde sona erer.
evdenevefirmalari.com, "Üye kullanclar"larn ibu sözleme, ekleri, site içinde yer alan kullanma, üyelie ve "Hizmet"lere ilikin benzeri kurallar ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aada saylan hallerde sözlemeyi tek tarafl olarak feshedebilecek ve "Üye kullanclar"lar fesih sebebiyle evdenevefirmalari.comun urad tüm zararlar tazmin etmekle yükümlü olacaktr:
a) Yasakl ürün olarak belirtilen ürünlerin  "Üye kullanc" tarafndan sitede satma arz edilmesi ve bu durumun evdenevefirmalari.com tarafndan tespit edilmesi
b) "Üye kullanclar"n, herhangi  bir  yöntem kullanarak sitenin ileyiini manipüle edecek davranlarda bulunmas
c) "Üye kullanclar" n  kendisi için oluturulmu  kullanc  profilini  bakasna  devretmesi veya kullanma açmas
d) "Üye kullanc"nn üçüncü  kiilerin  haklarna  tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunmas
f) "Üye kullanclar"larn "Web site"ye virüs bulatrmak suretiyle "Website"yi çalmaz hale getirmeleri veya buna teebbüs etmeleri.


8-Uygulanacak Hukuk ve Yetki

bu sözlemenin uygulanmasnda, yorumlanmasnda ve bu sözleme dahilinde doan hukuki ilikilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktr. bu sözlemeden dolay doan veya doabilecek her türlü ihtilafn hallinde zmir Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkilidir.


Sitemap - RSS - Valid XHTML 1.0 Transitional İletişim : 0 232 250 0 250 - © evdenevefirmalari.com - 2010